Zakelijke brief voorbeeld om te downloaden


Ben je op zoek naar een zakelijke brief met voorbeeld, zodat je wat houvast hebt en je een goede brief op kunt stellen? Of wil je de zakelijke brief graag door een professionele tekstschrijver op laten stellen? In de beide gevallen zit je goed! In het zakelijke brief voorbeeld zie je precies waar je aan dient te denken, bijvoorbeeld met betrekking tot de adressering, de aanhef, het onderwerp en natuurlijk de inhoud van je brief. Probeer deze zo logisch mogelijk op te bouwen.

Formele elementen in het zakelijke brief voorbeeld

Houd in ieder geval rekening met de formele elementen in het zakelijke brief voorbeeld. Je kunt hierbij onder andere denken aan de manier waarop je je eigen adres neerzet, hoe je omgaat met het adres van de geadresseerde en de plaats en datum. Denk daarnaast aan het onderwerp of een ‘betreft’ , aan de aanhef die je kiest en uiteindelijk aan het slot. Het is verstandig om met ‘geachte heer/mevrouw’ te beginnen, aangezien dat een zakelijke manier van openen is. Afsluiten kun je doen met ‘hoogachtend’, maar ‘met vriendelijke groet’ past hier ook uitstekend. Des te formeler je brief is, des te formeler je deze elementen kunt kiezen. Indien je de naam van de persoon weet aan wie je schrijf kun je natuurlijk iets als ‘geachte heer Peters’, of ‘geachte mevrouw Jansen’ gebruiken. Dit zie je in het zakelijke brief voorbeeld ook terug.

Opbouw van de inhoud

In het zakelijke brief voorbeeld kun je daarnaast zien hoe je de inhoud het best op kunt bouwen. Het gaat hierbij om een formele klacht, maar de structuur kun je er in ieder geval in herkennen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je begint met de aanleiding. Wat is er aan de hand en waarom schrijf je de brief? Vervolgens zorg je voor een probleemstelling, of je vraagstelling, zodat de lezer weet waar het in de brief om gaat. Ten derde geef je een korte routebeschrijving, waarmee je aangeeft hoe de brief in elkaar zit en wat de lezer kan verwachten. Je ziet deze elementen ook terug in het zakelijke brief voorbeeld.

Professionele tekstschrijver

Vind je het lastig om het zakelijke brief voorbeeld om te zetten naar je eigen situatie, of wil je graag dat er een professionele tekstschrijver met je meekijkt? Je kunt je zakelijke brief al vanaf €50 laten schrijven, zodat je daar zelf geen omkijken naar heeft. Lever de inhoudelijke elementen zo duidelijk mogelijk aan en zorg er op die manier voor dat de brief uiteindelijk volledig naar wens zal zijn. Maak handig gebruik van het zakelijke brief voorbeeld, of neem vrijblijvend contact met me op om me naar de mogelijkheden te vragen!


Hieronder volgt het zakelijke brief voorbeeld:

Marja van Miltenburg
Dorpstraat 1
1122 AB Utrecht

Voorbeeldorganisatie
Willem van Wonderen
Koningsgracht 231
1016 DT Amsterdam

Utrecht, 1 januari 2017

Betreft: Klacht autoverzekering

Geachte heer van Wonderen,

Naar aanleiding van uw handelen op 1 december jl. uit ik u graag mijn ongenoegen over de gang van zaken. Ik ben uiterst ontevreden over de manier waarop u mijn schadeclaim heeft afgehandeld en zou u willen vragen hier nog eens goed naar te kijken. Ik zal u de situatie nogmaals schetsen en daarbij duidelijk aangeven wat ik van u verwacht.

Op 1 november jl. ben ik met mijn auto in aanraking gekomen met een andere bestuurder. Het betrof een relatief onschuldige aanrijding, maar de schuld is geheel mijnerzijds en ik ben me dan ook bewust van het feit dat ik de kosten voor de blikschade zal moeten (laten) vergoeden. De tegenpartij en ik hebben het schadeformulier gezamenlijk ingevuld en onderling onze gegevens uitgewisseld. Vervolgens heb ik geprobeerd de schade aan u door te geven, door middel van uw website: www.voorbeeldorganisatie.nl. Tot mijn verbazing bleek de website niet te werken. Ik heb op verschillende momenten geprobeerd uw website te bereiken, maar helaas steeds zonder succes.

Vervolgens heb ik u enkele dagen later uiteindelijk telefonisch weten te bereiken. Een van uw medewerkers heeft mij destijds aangegeven dat ik de schade niet op tijd gemeld heb, waardoor ik niet in aanmerking kom voor een vergoeding van de kosten. Het is mijns inziens echter niet mijn fout dat ik de schade niet direct heb gemeld, aangezien uw website onbereikbaar was. In de verdere communicatie op 1 december jl. heeft een collega van u aangegeven dat het niet mogelijk is de schade alsnog te vergoeden, omdat ik gewezen zou zijn op mijn verkeerde handelen.

Ik wil u hierbij nogmaals wijzen op het feit dat uw website destijds niet bereikbaar was, waardoor ik niet zomaar de mogelijkheid had de schade tijdig te melden. Ik vraag u nog eens naar mijn situatie te kijken en de schade van de tegenpartij alsnog te vergoeden, op basis van de dekking die mijn polis biedt.

Met vriendelijke groet,

Marja van Miltenburg

Wil je de brief downloaden als Word .docx-bestand? Klik hier!